Serbien närmar sig EU-medlemskap

Alla kvarvarande länder i före detta Jugoslavien samt Albanien kan redan nästa år få ett avtal med EU, som är första steget mot medlemskap. EU-kommissionären med ansvar för utvidning, Olli Rehn, sa på tisdagen att han är beredd att inleda förhandlingar även med Serbien under förutsättning att de återstående krigsförbrytarna grips.

– I dag har vi goda nyheter för ett av länderna i området, det gäller Serbien och dess möjlighet att få ett stabiliserings- och associationsavtal med EU, säger Olli Rehn.

Uppenbarligen har det hänt saker i Serbien under de gångna veckorna vad gäller jakten på krigsförbrytare.

”Politisk vilja finns inte”
När chefsåklagaren vid krigsförbrytartribunalen i Haag, Carla del Ponte, i mitten av oktober träffade EU:s utrikesministrar sa hon att det inte fanns den rätta politiska viljan att gripa framför allt ledaren för de bosnienserbiska styrkorna under kriget i före detta Jugoslavien på nittiotalet, general Ratko Mladic.

Tydligen satte det fart på de serbiska myndigheterna, och EU-kommissionen visar nu att det är allvarligt med kravet på att krigsförbrytare utlämnas men också att den är beredd att belöna de framsteg som görs.

Redan i morgon, onsdag, ska arbetet med ett avtal med Serbien påbörjas, men för att det sedan ska skrivas under krävs fullt samarbete, i praktiken att Ratko Mladic grips och utlämnas.

Avtal redan nästa år
Om nu alla sköter sig och lämnar ut krigsförbrytare, fortsätter kampen mot korruption och stärker den demokratiska kontrollen av militär, polis och underrättelsetjänst, kan de kvarvarande länderna i före detta Jugoslavien samt Albanien få ett så kallat associations- och stabiliseringsavtal med EU redan nästa år, vilket är det första steget mot EU-medlemskap. Det konstaterar EU-kommissionen i den årliga rapport om läget i länderna som vill gå med i unionen som presenterades på tisdagen.

I den kretsen finns också Turkiet med. EU-kommissionen noterar och berömmer det demokratiska presidentvalet men konstaterar att det fortfarande krävs reformer i Turkiet innan landet kan bli aktuellt som EU-medlem.

Framför allt måste yttrandefriheten stärkas. Samtalen med Turkiet ska fortsätta, men fortfarande bara om de sakfrågor där man redan kommit långt.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se