Pris till Jönköpingsforskare

Idag på Gustav-Adolfs-dagen får en Jönköpingsforskare ta emot pris på Uppsala slott.

Det är förre länsantikvarien Per Ericsson som får ta emot 30 000 kronor från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Han får pengarna som ett bidrag och uppmuntran för fortsatt forskning i Jönköpings stads historia.