Ljus framtid för verkstadsindustrin

Trots oron för en kraftig nedgång i världskonjunkturen ser det fortsatt bra ut för svenska verkstadsföretag. Det visar branschorganisationen Teknikföretagens prognos för nästa år. Patricia Hernod driver det lilla företaget Kope i småländska Reftele tillsammans med sin man och hon ser inga tecken på avmattning ännu.

– Det går bra. Vi har en jämn orderingång, så det ser bra ut, säger Patricia Hernod.

Finns det något som talar för en försämring?

– Nej, det gör det inte. Det ser ut att gå enligt prognoserna. Och kanske lite bättre.

Ska man tro Teknikföretagens prognos som presenterades på den stora underleverantörsmässan i Jönköping på tisdagen har verkstadsindustrin skäl att se fortsatt positivt på framtiden.

Ökad produktion och fler jobb
Trots oroande tecken i världsekonomin tror chefekonomen Anders Rune att det både blir ökad produktion och fler jobb nästa år.

– Med en tillväxt på fem procent nästa år, inte riktigt så högt som den rekordhöga utvecklingen det år som den var åtta, räknar vi också med att det blir lite fler jobb även nästa år, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

Det betyder att den befarade nedgången dröjer?

– Vi ser inte att vi har någon närliggande recession framför oss, internationellt.

Tillväxten fortsätter alltså, även om takten dämpas något. Ökningen sker framförallt på hemmamarknaden medan exporten dras ner av en svag dollar och lägre tillväxt i övriga Europa. Samtidigt ser det enligt prognosen ljusare ut för svensk industri än i övriga västländer.

Förmodad nedgång dröjer
Den absoluta toppen på konjunkturuppgången är troligen nådd och frågan är hur länge det dröjer innan vi får se en ordentlig nedgång.

– Det finns en hel del som talar för att vi kan gå in i en mer dramatisk nedgång. Det har jag sagt tidigare och säger det igen, men då pratar vi nog om år 2010 eller kanske lite där efter. Det är helt enkelt för tidigt att uttala sig om, säger Anders Rune på Teknikföretagen.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se