Användningen av antibiotika ökar

Det skrivs ut mer och mer antibiotika i Sverige. Under det första halvåret i år skrevs det ut åtta procent mer antibiotika än under samma period förra året.

Uppgifterna kommer från Strama, gruppen för samverkan mot antibiotikaresistens, som tidigare sett en minskning.

Strama oroas över ökningen, eftersom de bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika också ökar.

Att det skrivs ut allt mer antibiotika kan enligt Strama bland annat bero på ändrade attityder bland läkare och patienter, ökad sjuklighet eller ökad tillgång på vård.