Taltidningen Talpilen läggs ner

Länstaltidningen Talpilen läggs ner den sista januari nästa år. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen efter ett förslag från länshandikapprådet. Tidningens situationen har under senare år varit osäker då flera av länets kommuner inte medverkat i finansieringen. Och eftersom intresset från kommunerna minskat ännu mer har landstinget sagt upp avtalet med Borlänge kommun som producerat tidningen.