Inget stopp för Hallandsåstunneln

Riksdagens trafikutskott inspekterade på tisdagen bygget vid Hallandsåsen. Ökade kostnader eller fler förseningar kan komma att stoppa tunnelbygget i Hallandsåsen. Men det är inte aktuellt i nuläget. (SR Malmö)