Politiker ser över framtid för tunnelbygge

HALLANDSÅSEN. Tunnelbygget genom Hallandsåsen kan komma att stoppas, om kostnaderna ökar för mycket, eller bygget blir ännu mer försenat. Men det är inte aktuellt i nuläget.

Det konstaterar moderaten Jan-Evert Rådhström som är vice ordförande i riksdagens trafikutskott. Tillsammans med andra politiker ur trafikutskottet besökte han bygget på tisdagen.

I vår ska regeringens trafikutskott lägga fram ett trafikpaket där man preciserar hur man vill satsa på infrastrukturen i Sverige de närmsta åren.

För att få bättre koll på just Hallandsåsprojektet har några av riksdagsledamöterna i utskottet varit vid tunneln på tisdagen.

Hittills är bygget ungefär åtta månader försenat, men man har lyckats följa budgeten som gjordes för fyra år sen.