Centrum för våldsutsatta kvinnor i regionen

Det blir ett regionalt kompetenscentrum för våldutsatta kvinnor i Västra Götaland. Det beslutade regionstyrelsen i dag. Regionfullmäktige har redan avsatt tio miljoner kronor.

Kompetenscentrumet med inriktning på våld i nära relationer placeras på Kungshöjds vårdcentral i Göteborg men skall vara en resurs för hela regionen.

- Det finns många i regionen som i flera år arbetet med dessa frågor på ett utmärkt sätt men nu får vi möjlighet att sprida kunskapen till alla vårdgivare och därmed erbjuda ett professionellt omhändertagande överallt i regionen, säger Marianne Melkersson, som är projektansvarig och jämställdhetssamordnare i regionen.