Ny lösning för ungdomar på rymmen?

Socialnämnden och socialförvaltningen i Filipstad ska diskutera nya lösningar för de två Filipstadsungdomar som rymt från behandlingshemmet Folåsa utanför Linköping. Kommunen har fått mycket kritik för hur de agerat i ärendet.

Ungdomarna är på rymmen sedan början på september p g a att de anser att det är dåliga förhållanden på behandlingshemmet. De tvångsomhändertogs, eftersom de inte fick vanlig skolundervisning. Men nu startar alltså socialnämnden och socialförvaltningen en diskussion om nya lösningar för ungdomarna. Enligt Sune Frisk, ordförande i socialnämnden i Filipstad, är det inte troligt att ungdomarna tas tillbaka till Folåsa - men det får veckans diskussioner utvisa. Nu vill de främst få till en dialog med barnen så att situationen kan lösas.