Fattigpensionär efter vårdnadsbidrag

Många som idag är arbetslösa, långtidsjukskrivna eller har deltidsarbete riskerar att bara få garantipension när de blir 65. Detta som en följd av ändringar i socialförsäkringssystemen. En annan grupp som riskerar att få sämre pension är de som tar ut det nya vårdnadsbidraget.
– Vårdnadsbidraget riskerar att bli den stora grunden för morgondagens fattigpensionärer, säger Thomas Eneroth, vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och socialdemokrat.

– Vi har räknat ut att halva vårdnadsbidraget skulle behöva sättas in i pensionsinbetalningar för att åtminstone något kompensera den förlust det innebär att gå på vårdnadsbidrag, säger Thomas Eneroth som är socialdemokratisk vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Garantipensionen är idag 7.583 kronor i månaden för ensamstående och 6.831 för gifta och samboende.

Ändringarna i beräkningarna av ersättningen för sjukpenning och föräldraförsäkring till att gälla tidigare inkomster istället för beräknade framtida inkomster får också konsekvenser.

Översyn behövs
If Metall i Västerbotten har motionerat till metallkongressen om att det behövs tillsättas en parlamentarisk utredning för att se ersättningar och pensioner behöver ses över. Eneroth räknar med att en sådan utredning kommer att tillsättas.
– Jag tror inte att frågan tjänar på att belysas för sig i en särskild pensionsutredning och en särskild föräldraförsäkringsutredning. Det är så pass stora förändringar som sker i alla de olika delarna därför är det bra att ta ett samlat grepp, säger Thomas Eneroth som är socialdemokratisk vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Reporter Lennart Odhström