Dålig attityd mellan politiker smittar av sig, menar statsvetare

Det är viktigt att politikerna har en bra samtalston och inte kränker varandra med tråkig jargong eller rena trakasserier. Det tycker Sveriges Kommuner och Landsting, SKL som nu går ut och uppmanar de förtroendevalda att diskutera vilken attityd man ska ha mot varandra i politiken.

Agneta Blom, statsvetare från Örebro universitet har jobbat med frågan för SKL och menar att en dålig attiityd det kan smitta av sig på allmänheten och slå tillbaka mot dom förtroendevalda själva...