Förseningar i tågtrafiken

Vid halv fem-tiden stoppades all tågtrafik vid centralstationen i Uppsala. Orsaken var att en kvinna försökt hoppa på ett tåg vid stationen precis när det startade. Kvinnan blev stående på en avsats på utsidan av tåget och åkte med en bit innan tåget stoppades i höjd med Strandbodkilen.

Kvinnan ska inte ha fått några allvarligare fysiska skador.

Tågen började gå igen vid sex-tiden, men med förseningar på runt en halvtimme.