"Högkonjunkturen spelar stor roll"

På tisdagen var det dags för ett försök att utvärdera alliansregeringens politik för att minska det så kallade utanförskapet och ambitionen att få fler i arbete. Ett antal ekonomer, som samlats på initiativ av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

SNS, anser att det mest handlat om finjusteringar av den socialdemokratiska regeringens politik. En av dem är Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson som tycker att det svårt att särskilja effekter av en strak konjunktur och politiska beslut.

Högkonjunkturen
– Det är närmast omöjligt att säga. Dels av det skälet att en hel del av åtgärderna kanske inte riktigt har kommit igång och att det är alldeles för kort tid att avgöra. Men jag tror att om man tittar på sammantaget så borde det ha vissa positiva effekter på sysselsättning och utbud.

– Men högkonjunkturen spelar naturligtvis den största rollen för att det går så pass bra på arbetsmarknaden, säger hon.

Hittills är det bara det statliga konjunkturinstitutet som gjort en grov beräkning av regeringens jobbpolitik och tror att en tredjedel av nya jobb som kommer till mellan 2007 och 2010 kan bero på politik och resten 2/3 på konjunkturen. Därför vore det inte fel med lite tuffare tag, tycker Cecilia Hermansson.

”Finjusteringar”
– Jag tycker att det handlar om finjusteringar av befintliga system, men jag tycker att man är väldigt aktiv och gör väldigt många olika typer av åtgärder för att mildra de skadliga effekterna av den här ganska hårt reglerade arbetsmarknaden och det höga skattetrycket.

– Så jag tycker regeringen är medveten om att man måste mildra effekterna av detta. Men man tar inte i problemet från grunden utan man finjusterar systemen så att det ska begränsa skadorna kan man säga.

Är det för att upprätthålla en popularitet bland väljarna?

– Själv är jag ekonom så jag behöver inte tänka på den politiska verkligheten och i den politiska verkligheten kanske det är lättare att nå samförstånd för just finjusteringar, men om man skulle se till vad som är för Sveriges bästa om man tar ett mer långsiktigt perspektiv på den konkurrens så tror jag man skulle behöva göra mer djupgående förändringar i systemen, säger Cecilia Hermansson.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se