Företag kan ta över bad i Borås

Stadsparksbadet i Borås kan komma att drivas av ett privat företag.

Det är i alla fall en tanke som för närvarande diskuteras av den borgerliga majoriteten i Borås Stads fritids- och turistnämnd.

Nämndens ordförande, Bengt Fredenlund talar mycket positivt om företaget Medley, som driver 20 bad- och friskvårdsanläggningar i 12 kommuner runt om i Sverige och har sitt huvudkontor i Solna.

Fritidsnämnden ska sätta sig ner i ett möte med företaget inom en snar framtid och diskutera ett övertagande.

Orsaken till att det sker just nu är att badhuschefen Kjell Classon ska gå i pension och då ser man möjligheten att förändra och utveckla Stadsparksbadet, säger Bengt Fredenlund.

För de anställdas del utgår Fredenlund ifrån att de får vara kvar om de vill och ha förtur till tjänsterna.