Skatteverket kritiserar fuskande politiker

Skattemoralen bland medborgarna i Sverige skadas, när landets högsta politiska ledning fuskar. Det menar Skatteverket. I dag går staten miste om uppskattningsvis 133 miljarder kronor årligen, bl a på grund av svartjobb.