Omstart av tyska kärnkraftverk möjlig

Vattenfalls två nordtyska kärnkraftverk, som stått avställda efter olyckor i somras, kan tas i drift igen. Det anser en kommission som granskat haverierna på Vatenfalls uppdrag. Men rapporten får hård kritik i Tyskland.

Tysklands miljöminister Sigmar Gabriel kommenterade i tysk tv på tisdagskvällen att granskningskommissionen skulle vara oberoende.

– Vad kommissionen säger har ingen betydelse för oss. Utredningen är gjord på uppdrag av Vattenfall och av folk som själva arbetat med kärnkraft, sa Sigmar Gabriel i ARD:s kvällsnyheter.

Öppen fråga
Den ansvariga myndighet som fattar beslutet när de båda kärnkraftverken får tas i drift igen, är delstatens socialdepartement.

Där sa ansvarig minister Gitta Trauernicht på tisdagen att Vattenfalls experter inte har ett tillräckligt brett perspektiv och att det är en helt öppen fråga när verken kan kopplas ut på elnätet igen.

– Vetenskapligt och tekniskt är de två verken omoderna, sa Gitta Trauernicht.

De båda reaktorerna snabbstoppades bägge 28 juni i somras, oberoende av varandra. I Krümmel brann en transformator. Brunsbüttel drabbades av ett stort strömavbrott.

Någon risk för reaktorsäkerhet, anställda eller omgivning var det inte i något av fallen. Men Vattenfall misskötte information och kommunikation med myndigheter.

”Oansvarig rapport”
En ny kärnkraftdebatt tog fart Tyskland. Där ska alla reaktorer stängas före 2020, men nu kom krav på ännu tidigare avveckling. Vattenfall sparkade flera tyska chefer.

Sedan haverierna har Vattenfall förlorat intäkter på ungefär en miljon euro om dagen för de avställda reaktorerna.

Företaget är angeläget om tillstånd att starta igen och ser rapporten från kommissionen som ett klartecken.

Kärnkraftverken, som är från 1976 och 1983, har moderniserats genom åren och håller hög standard, anser Vattenfall.

Tyska miljöorganisationer kallar rapporten för oansvarig och vill att Krümmel och Brunssbüttel aldrig ska få starta igen.

Om kommissionens förhållande till Vattenfall säger en företrädare för en miljöorganisation: En kråka hackar aldrig ut ögat på en annan.

Per Eurenius, Berlin
per.eurenius@sr.se