Ansvar för fartygsvrak snabbutreds

Det ska snabbutredas vem som har ansvaret för de fartygsvrak som ligger utanför de svenska kusterna. Flera vrak har miljöfarlig last, och när de börjar rosta kan det påverka miljön.

Miljöminister Andreas Carlgren har gett Statskontoret i uppdrag att undersöka vem som har ansvaret och skyldigheten att ta hand om vraken, skriver Göteborgs-Posten.

Utredningen ska vara klar den 31 maj nästa år, sedan ska vraken inventeras och det ska bedömas vilken sanering som behövs.