Studenter i Caracas i protest mot Chavez

Universitetsstudenter i Caracas demonstrerar under onsdagen mot ett förslag som innebär ett 50-tal ändringar i den grundlag som antogs för åtta år sedan. En av ändringarna är att Hugo Chavez ska kunna bli omvald hur många gånger som helst.

Studentrörelsen i Venezuela har på senare tid blivit den mest aktiva motståndaren till Hugo Chavez.

Den senaste veckan har studenter från fram för allt privata universitet runt om i landet genomfört flera demonstrationer mot förslagen om grundlagsändringar, demonstrationer som ofta slutat i våldsamma sammandrabbningar med polis.

Två studenter dödade
Under en demonstration förra veckan dödades två studenter under oklara förhållanden.

Anhängare till ändringsförslagen har också demonstrerat. Under söndagen intog över 100.000 av Hugo Chavez följeslagare, de flesta klädda i röda T-skjortor, Caracas gator. Många av dem hade bussats in från andra delar av landet.

Demonstrationen i Caracas under onsdagen har tillstånd, men Hugo Chavez, som hånfullt kallat studenterna rikemansbarn, har uppmanat myndigheterna att hålla dem kort.

Kräver senare omröstning
Studenternas krav är att folkomröstningen om grundlagsändringarna ska skjutas upp till februari. Att hålla den redan den 2 december, som regeringen bestämt, gör det omöjligt att föra en ordentlig diskussion, menar studenterna.

Men diskussionen är redan i full gång. Biskopskonferensen, universitetsrektorer och människorättsorganisationer har avvisat ändringarna med argumentet att de upphäver grundläggande fri- och rättigheter.

Tidigare allierade till Chavez har också gått emot förslagen och beskrivit dem som en ”konstitutionell statkupp”.

Chavez får mer makt
Ändringarna innebär inte bara att Hugo Chavez kan väljas om hur många gånger som helst, utan att hans makt på alla fronter stärks på avgörande sätt.

Bland annat kommer valutareserven och Centralbanken att hamna direkt under presidentens kontroll och det blir lättare för honom att utfärda undantagslagar och upphäva demokratiska rättigheter.

Presidenten får också mandat att skapa nya administrativa enheter direkt under hans kontroll, vilket innebär att lokala valda myndigheter, som guvernörer och borgmästare, riskerar att helt förlora i betydelse.

Sextimmarsdag
Men förslagen innebär också införande av 6-timmarsdag och att den informella ekonomiska sektorn får del av den statliga socialförsäkringen.

En röd tråd i ändringsförslagen är att den nya författningen syftar till att bygga en socialistisk stat. Syftet med att hålla val till exempel är, enligt den nya författningen ”att bygga socialismen”, vilket kan innebära att de som inte vill bygga socialismen heller inte får delta i valen.

Centralbankens uttryckliga uppgift ska, enligt den nya författningen, vara att bidra till uppbygget av en socialistisk ekonomi. Problemet är att ingen ännu vet vilken socialism det handlar om.

Men många venezulanska socialister av gammalt märke menar att Hugo Chavez socialism mest handlar om att centralisera makten i hans egna händer.

Lars Palmgren, Mexico City
lars.palmgren@sr.se