Fler ska lockas turista i Skellefteå

Ett nytt samägd destinationsbolag bildas i Skellefteå för att öka turismen.

Destination Skellefteå AB kommer att ägas till 85 procent av den ekonomiska föreningen Skellefteå Erbjuder och till 15 procent av Skellefteå kommun.

Beslutet togs av kommunstyrelsen igår. Målet är att öka Skellefteås attraktionskraft och att öka omsättningen och antalet sysselsatta inom turist- och besöksnäringen.