Kombinerar språk- och yrkesutbildning

KRISTIANSTAD. I ett nytt projekt i Arbetsförmedlingens regi får invandrare en möjlighet att snabbare ta sig in på arbetsmarknaden.
På Lernia i Kristianstad startar man en verkstadsutbildning som kombineras med studier i svenska.