Landstinget går back

Landstingets underskott för 2007 väntas bli 87 miljoner kronor mot budgeterat.

De närmaste tre åren kommer det att krävas krafttag för att minska de  ökande kostnaderna. Totalt ska 300 miljoner kr  sparas under 2008-2010.

Några orsaker till landstingets underskott är bland annat ökade kostnader för läkemedel och att norr landstingen skickar allt färre patienter till universitets sjukhuset i Umeå. De övriga tre landstingen, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland betalar bara för patienter som skickas till NUS, medan landstinget i Västerbottens län måste stå för jourkostnaden dygnet runt.

Landstings direktören Sofie Edberg har fått till uppgift att se över kostnaderna och undersöka möjligheten att minska bland annat läkemedels kostnaden ytterligare.

Att minska kostnaden kan vara att byta ut dyrare läkemedel mot billigare.

Men det är samtidigt svårt att minska läkemedels kostnaden, vissa läkemedel som nya och bättre bromsmediciner för MS-patienter, reumatiker och cancersjuka, är något som landstinget inte kan spara på.

För landstingets del väntas också ökade kostnader för ett vaccin mot livmoderhalscancer. När väl beslut är fattat om att använda det nya läkemedlet så kommer flickor mellan 13-17 år att erbjudas vaccin mot pappilomviruset. För patienter med ögonsjukdomen, gula fläcken, så kan det för landstingets del röra sig om en kostnad på 30 miljoner kr om de ungefär 100 patienter som har den sjukdomen erbjuds behandling med det nya läkemedlet. Även där väntas ett beslut före jul, det säger Sofie Edberg)