Personalen vill ha kvar Svartå skola

Förskolepersonalen i Svartå utanför Degerfors är kritiska till förslaget att lägga ner ortens skola. Personalen säger att flera barn är på väg att skolas in på förskolan och de tycker de att skolan måste få vara kvar.

Pernilla Sjöberg jobbar på förskolan Björkdungen i Svartå. Förskolan har i stort sett fullt och dessutom föds det nya barn på orten. Om skolan läggs ner så talar mycket för att de barnen kommer att få åka skolbuss till Degerfors när det är dags för de att börja skolan. Carola Lundberg som har en femåring och ett barn som föddes i somras är orolig för att de sen ska tvingas åka skolbuss .

Som vi berättat tidigare finns det för mycket skollokaler i Degerfors. Ett av förslagen som politikerna nu ska ta ställning till är alltså att läga ner Svartå skola. Enligt skolchefen Peter Morfeldt kommer det dröja minst ett halvår innan det är dags för beslut. Nu vill de ta in synpunkter från personal och föräldrar. I Svartå damp förslaget ner som en bomb, säger de vi träffar. Sandra Blevins som jobbar på ortens kanske viktigaste träffpunkt, nämligen butiken säger att alla kunder är arga över att skolan kan försvina