Svenska rallyt står för 70 % av Hagforsturiserna enligt ny undersökning

Svenska rallyt står för närmare 70 procent av turisterna dagtid till Hagfors kommun, och det är i särklass den viktigaste turistkategorin. Detta trots att rallybesökarna minskat med 32.000 dom senaste åren.

Det visar en färsk turistundersökning som gjorts av Marita Närtell - Jansson på beställning av Hagfors kommun.

Undersökningen visar samtidigt att utländska turistaktörer tror på en framtid i kommunen, eftersom dom står för över hälften av de nystartade företagen de senaste tre åren.

Det är Marita Närtell Jansson med förflutet inom värmlands turistråd som gjort utredningen på beställning av Hagfors kommun och rapporten visar att en viktig del som skiljer Hagfors från sina grannkommuner är att antalet dagbesökare omsättningsmässigt är den viktigaste kategorin. De stod för över hälften av den totala omsättningen för två år sen, medan det i Sunne, Torsby, och Filipstad hamnar på drygt 30 procent och hälften av de nystartade företagen startas av utlänningar, mestadels holländare.

Det största orosmolnet för turismverksamheten är att Svenska rallyt ska köras vartannat år, ett rally som står för närmare 70 procent av antalet dagsbesökare och som redan tappat 32 000 besökare de senaste åren.