Dyrare att laga tänderna nästa år

Det kommer att bli dyrare att laga sina tänder hos Folktandvården. Västerbottens läns landsting höjer tandvårdstaxan med 6,9 procent. För en vanlig undersökning så kommer det att innebära att det nästa år kommer att kosta 554 kr mot idag 518 kr.

Men avgiften för abonnemangstandvården, premieklass 1 kommer inte att höjas, det säger landstingsrådet Levi Bergström (s).

Abonnemangstandvård innebär att man binder sig för en fast kostnad under en viss tid.

Ökade lönekostnader, teknikutveckling som digitalisering och konkurrens om arbetskraften är några skäl till att landstinget vill höja tandvårdstaxan. Jämfört med andra landsting har tandläkare i länet lägre löner.