Provtjänstgöring ska ge fler läkare

Landstinget satsar nästa år drygt sju miljoner för att underlätta för läkare med utländsk läkarutbildning att få jobba i Sverige. Panis Fadaei som är läkarutbildad i Ryssland, och går bredvid på kirurgen på S:t Görans sjukhus, välkomnar satsningen.

Enligt folkpartiets landstingsråd Maria Wallhager är den främsta orsaken att det behövs fler läkare i vården, och hon säger till radio Stockholm att det vore ett stort slöseri med resurser att inte ta tillvara dessa läkares kompetens.

Idag finns det omkring 130 läkare i Stockholms län som har utbildats utanför EU-området. Enligt gällande riktlinjer behöver de dels genomgå ett språktest, dels tentamen av sin medicinska kunskaper förutom en tjänstgöring på prov innan de får ut svensk läkarlegitimation.

Speciellt provtjänstgöringen - minst ett halvår under handledning på någon sjukhusklinik - är det stora bekymret.

Det har saknats pengar och det vill folkpartiets Maria Wallhager ändra på, så snabbt som möjligt.

– Genom att reservera drygt 7 miljoner i budgeten för 2008 hoppas vi under nästa år få ut minst 100 - kanske alla 130 läkare med utländsk utbildning i vården i Stockholms län, säger Maria Wallhager.