Göteborgsföretag letar efter koppar i Arvika

Just nu letar Göteborgsföretaget Archelon Mineral efter koppar i Arvikatrakten. Det är det höga priset på koppar och gamla fyndigheter som gör det intressant att leta i området.

Ända in i Norge löper kopparfyndigheten och det har producerats koppar i området för 100 år sedan men det upphörde på grund av dålig lönsamhet.

Men med höjda kopparpriser så är det intressant igen, även med låga kopparhalter. Tills dess att gruvdriften är igång lär det dröja bortåt fem år om allt går i lås. Den här första fasen, som handlar om prospektering, är både riskfylld och dyr.