Dyrt för Laxå Vatten efter husrivningar

Vattenledningsnätet som ligger kvar i marken i Laxå efter de många hundra rivningar av lägenheter innebär merjobb och kostnader för Laxå Vatten.

Dricksvattnet blir stillastående i systemet vilket är ett stort problem. Rören slammar igen när vattenflödet är för litet, något som inte gynnar vattenkvaliteten.
För att behålla vattenkvaliteten måste Laxå Vatten rena rören, genom att med jämna mellanrum släppa på ett högre vattenflöde eller att öppna en brandpost och låta vattnet spruta med full kraft genom vattensystemet.
Jonny Danielsson VD på det kommunägda bolaget förklarar att när Laxåhem rev lägenheter för att komma i ordning med sin ekonomi slog det negativt mot Laxå Vatten.