Anmälda myndigheter utreds inte vidare

Justitieombudsmannen, JO, går inte vidare med de anmälningar som kommit in mot myndigheter i Blekinge efter dödsskjutningen i Rödeby i början av oktober.

Efter att en 15-årig pojke sköts till döds fick JO klagomål på att bland andra socialnämnden och Blekingepolisen inte gjort tillräckligt för att förhindra att den tragiska dödsskjutningen inträffade.

JO ser ingen anledning att gå vidare med ärendena eftersom de redan utreds av andra myndigheter.

Länsstyrelsen är en av de myndigheter som har startat en utredning.