Färre flyktingar än väntat till Uppsala

Det har kommit långt färre flyktingar än väntat till Uppsala i år. Kommunen hade planerat att ta emot 500 stycken, men prognosen pekar snarare mot hälften så många, runt 250, skriver Upsala Nya Tidning. Det beror framförallt på att tillströmningen av flyktingar från Irak varit mindre än beräknat.