Örebro kommuns gymnasier tappar 1 000 elever

Örebro kommuns gymnasieskolor kan tappa 1 000 elever fram till år 2015. Elevminskningen beror på konkurrens från friskolor och att ungdomar i gymnasieåldern blir färre, enligt kommunens egen prognos.

En lösning för de kommunala skolorna är sammanslagning av klasser och att öka antalet elever i klasserna, säger Johan Svedmark chef för gymnasieförvaltningen i Örebro kommun. Gymnasieförvaltningen kommer även att undersöka om det behöver bli fråga om skolnedläggningar längre fram, säger Johan Svedmark.