Olika säkerhetsregler på skolbussar

Alla barn får inte åka lika säkert till skolan. Bussar som är särskilt uppköpta för att köra skolbarn har mycket högre krav på säkerhet än de bussar som går i linjetrafik. Krav på säkerhetsbälte och att alla ska få sitta är obligatoriskt på skolbussar men inte på linjebussar.

Utanför skolan i Matfors är trängseln stor när alla ska på bussen. Eftersom bussen också går i linjetrafik gäller inte bestämmelserna om att alla ska ha en plats att sitta på med säkerhetsbälte. Det är bara barnen som åker en upphandlad skolskjuts som får de säkerhetskraven uppfyllda.

Sture Lantz marknadsansvarig på Länstrafiken i Västernorrland menar att skolbarn behandlas olika ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns skolskjuts till skolan men när Länstrafiken gör sin upphandling ställer kommunerna inte några krav på att det till exempel ska finnas säkerhetsbälten och sittplatser till alla säger Sture Lantz.

Christer Tarberg kollektivtrafikschef på Sundsvalls kommun säger att det är en ekonomisk fråga, han säger att det skulle bli dyrare om alla kommuner skulle kräva sittplats och säkerhetsbälte för alla barn som åker buss till skolan.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se