Kommunstyrelsen emot vindkraft i Fanbyn

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik beslutade på tisdagen att de anser att en lokalisering av vindkraft i Fanbyn är olämplig. Därmed går de på de klagandes linje när de i sitt yttrande till Länsstyrelsen också anser att tillståndet som getts av länsstyrelsen bör ändras.