Mest bensin i kommunens miljöbilar i Växjö

Det mesta av bränslet i Växjö kommuns miljöbilar är bensin. Det visar kommunens egna siffror.

Under 2006 var drygt 80% av allt bränsle som kommunen tankade bensin, och bara knappt 20% var förnybart bränsle.

- Jag hade ju önskat att det var tvärtom, det är tråkigt, säger Henrik Johansson som är projektsamordnare på planeringskontoret.

Växjö kommun äger totalt 197 bilar, 132 av dem är miljöbilar, och kan tankas med etanol, biogas och rapsmetylester, RME. Förra året tankade kommunen sammanlagt 413 kubikmeter bränsle. Hela 334 kubikmeter var bensin, bara 69 var etanol, och 10 kubikmeter RME. Men enligt Henrik Johansson är förklaringen enkel.

- Det beror på att många av de bilar som körs långa sträckor körs av medarbetare som arbetar på de små orterna och där finns inga mackar som erbjuder etanol, säger Henrik Johansson.

Växjö kommun har inget uttalat mål när det gäller hur stor andel av det bränsle som tankas, som ska vara etanol eller annat miljöbränsle. Däremot måste alla bilar som Växjö kommun köper in vara miljöbilar.

Och Henrik Johansson anser det är en viktig och relevant målsättning, även om det egentligen inte säger något om hur många av bilarna som sen ändå tankas med vanlig bensin.

- När mackarna väl börjar med etanol eller andra förnybara bränslen är vi ju redo, säger han.