Holländskt företag går in i Nordstream

Ett holländskt statligt gasföretag har beslutat att gå in i det rysk-tyska gasbolaget Nordstream. Holländarna köper nio procent av aktierna i Nordstream.

Det ryska företaget Gazprom behåller dock aktiemajoriteten med 51 procent och två tyska företag har sen vardera 20 procent av aktierna i bolaget.

Det är ju Nordstream som planerar att lägga ner en gasledning i Östersjön utanför Gotlands kust, från Ryssland till Tyskland.