"Folkomrösta om EUs förslag till ny författning"

Svenska folket  bör få ta ställning till EU-fördraget i en allmän folkomröstning, det skriver Sören Wibe i Umeå , som företrädare för EU-kritiska socialdemokrater i ett upprop.

Enligt Wibe innebär det nya förslaget en betydande överföring av makt till EU som motiverar en folkomröstning.