Nästan 100 färre läser på Komvux

Det kommer att bli nästan hundra elever färre som studerar på Komvux på Gotland nästa år. Den här höstterminen går det 342 elever på Komvux, till vårterminen är elevantalet bara 265.

Minskningen gäller för såväl utbildningen svenska för invandrare som för den grundläggande och den gymnasiala vuxenutbildningen.

Att allt färre söker till den kommunala vuxenutbildningen tror Komvux rektor Jan Boström beror på att fler fått jobb det senaste året.