Skadegörelse på skola i Umeå

Någon eller några har under natten brutit sig in i Carlshöjdsskolan I Umeå. Vattenledningar har slagits sönder och då avloppen täppts har det orsakat en större översvämning i två klassrum och inne i mediateket.