Kass betalningsmoral hos stora företag

De svenska storföretagen är dåliga på att betala sina underleverantörer. Bara en av tre betalar i tid. Det hävdar företagarorgansiationen Svensk Industriförening. Och Anders Ekdahl som är VD för Svensk Industriförening menar, att slarvet blir dyrbart för de små företagen.

– Ja, det är ju en stor kostnad - varje gång en betalning kommer försent måste glappet finansieras på annat sätt, säger Ekdahl.

Många tvingas vänta på betalning
Det är alltså många underleverantörer, som får vänta på betalningen från sina kunder. Svensk Industriförening har i en enkät frågat 500 av sina medlemsföretag i framför allt Småland och Västergötland, om hur de upplever betalningsmoralen. Och två av tre svarar, att de har problem att få in pengarna i tid.

Maktförhållandet gör frågan känslig
Ofta är kunderna stora företag medan underleverantörerna är små, och Anders Ekdahl tror att det spelar in.


– De stora kunderna är så mycket större, att det finns ett inneboende maktförhållande och det gör ju frågan känslig.

De sena betalningarna innebär mångmiljonbelopp i kostnader för underleverantörerna.


Ska sätta press på storföretagen
Enligt försiktiga beräkningar för bara de 500 tillfrågade företagen handlar det kanske om 40-50 miljoner. Men trots att fenomenet inte är nytt, så har inget egentligen hänt, enligt Svensk Industriförening, som nu själv kommer försöka sätta press på storföretagen.