Butiksanställda och kunder skall få det säkrare

Nu ska butiksanställda och kunder få en säkrare vardag. Fackets medlemmar, butiksägare och polisen i Västra Götaland har tillsammans arbetat fram ett säkerhets-certifikat till butiker som ska göra arbetsplatsen säkrare.

För att få certifikatet måste butiken uppfylla 13 punkter.

Butiken måste till exempel ha en säkerhetsanvarig, ett värdeskåp, låsbara kassalådor och beredskap för att ta hand om rånoffer.