Energisnåla lampor närmar sig marknaden

Inom 3 år ska de finnas i handeln, de nya lamporna, uppbyggda av lysdioder, som kan ersätta energislösande glödlampor i våra hem. Det lilla avknoppningsföretaget Qunano från Lunds universitet lovar 100 gånger så lång brinntid och en bråkdel av energiförbrukningen jämfört med vanliga glödlampor.

– Det finns idag fungerande lysdioder, och vi räknar med att inom ett år så ska det finnas lysdioder som kan erbjudas potentiella kunder. Det säger en av forskarna bakom den nya tekniken, professor Lars Samuelsson, och han fortsätter:
– Och därefter så räknar vi med att det här ganska snabbt går över till en fungerande halvledarindustri i Sverige.

Det är lite bråttom att få ut de nya lysdiodslamporna från Lund. För inom tre år ska vanliga glödlampor bort i Australien, om fem år i Kalifornien och inom åtta år i EU. En femtedel av all elanvändning idag går till belysning, men i vanliga glödlampor så försvinner 96 procent av strömmen som värme, och bara fyra procent blir till ljus. Och dagens alternativ, lysrörslamporna (inklusive så kallade lågenergilampor), som är mycket mer ljuseffektiva, de har problemet att de innehåller miljöfarligt kvicksilver.

Dagens lysdioder dyra

Det finns redan lysdioder i ficklampor, med någon watts styrka, och de blir allt vanligare i våra bilar. Men de är dyra eftersom de tillverkas på små exotiska halvledarchip.

I Lund har man däremot lyckats göra lysdioder med nanoteknik, som bara är en tiotusendels milimeter tjocka och nån tusendels milimeter långa. Och de här nanostora lysdioderna går att packa ihop tusentals på ett kiselchip så att de kommer upp i ljusstyrkan hos en 60 watts lampa. Hälften av elströmmen blir till ljus, 10 gånger bättre än för vanliga glödlampor och dubbelt så bra som lysrör. Dessutom går nanolysdioderna att tillverka billigt i stor skala, de innehåller inga miljöfarliga metaller, och de håller i 100 000 brinntimmar, så det blir inte många gånger under ens livstid man behöver skruva i en ny.

Och som grädde på moset går nanolysdiodslamporna att reglera ljusstyrkan på med dimmer, vilket de flesta lysrörslampor inte klarar. Ja det låter nästan för bra för att vara sant, men Lars Samuelsson, som är professor i fasta tillståndets fysik vid Lunds universitet, ser inga problem för den nya tekniken och räknar med att när alla glödlampor är utbytta mot nanolysdioder så har vi sparat in hela kraftverk i minskad elförbrukning.

– Det är alltså enorma besparingar och miljövinster i att byta ut det här slösande belysningssystemet med glödlamporna, till de effektiva lysdioderna, säger Lars Samuelsson.