Stor skillnad på huspriserna i Gävleborg

Trots att huspriserna stigit kraftigt de senaste åren så finns det fortfarande billiga hus att köpa i Gävleborg. Men det skiljer mycket mellan olika orter.

I Los och Ramsjö kan man få ett hus för 100 000 kronor medan ett liknande hus i Ljusdal, där prisutvecklingen varit störst i länet under tre månader, kostar runt 2 miljoner kronor. När det gäller fritidshuspriserna så har priserna stigit mest i Söderhamnstrakten.