Ny länsveterinär sökes

Länsstyrelsen har beslutat att utlysa tjänsten som länsveterinär på Gotland.

Sedan länsveterinären på Gotland, Karin Sternbauer, slutade förra året har tjänsten som länsveterinär skötts ambullerande länsveterinärer från Stockholm.

En effekt av den tillfälliga lösningen har varit att tillsynsuppgifter och förberedande smittskyddsarbete inte prioriterats.

Länsstyrelsens bedömning är att en länsveterinär på heltid stationerad på Gotland är nödvändigt för att fullgöra uppdraget.

Därför går nu länsstyrelsen ut och söker en länsveterinär som ska jobba heltid på Gotland.