Mindre tillit till vetenskapen

Färre och färre svenskar tycker att den tekniska och vetenskapliga utvecklingen har gjort livet bättre. Och förtroendet för forskare sjunker sakta, enligt en opinionsmätning.

Respekten för forskare och forskning tycks minska. Fortfarande är det tre av fyra som tror att vetenskap och teknik gjort våra liv bättre och lättare att leva. Men andelen har minskat med tio procentenheter på bara några år. Det visar organisationen Vetenskap och Allmänhets opinionsmätning. Sedan 2002 mäter de attityder till forskning.

Samtidigt är det färre som tycker att det är svårt att förstå vetenskap och teknik. För fem år sen tyckte mer än hälften att det var svårt att hänga med, men nu är det bara en dryg tredjedel. Fler tycker sig alltså begripa vad forskning handlar om.

Förtroendet för forskare minskar

När det gäller förtroendet för forskare så har det långsamt sjunkit. Men sju av tio tycker ändå att forskare vid universitet är att lita på. Däremot har bara hälften av de tillfrågade i undersökningen stort förtroende för forskare i det privata näringslivet.

För att hitta lösningar på världens stora problem och utmaningar behövs forskare, anser de flesta. Till exempel tror nära sju av tio att forskningen kan bidra till att bromsa klimatförändringarna. Och på den punkten har förtroendet nära nog fördubblats de senaste tre åren.