Kommunerna fega kring problem i muslimska familjer

De svenska kommunerna gör inte tillräckligt för att hjälpa de unga muslimska kvinnor som bor i Sverige, och ibland lever i förtryck i sina hem. Det menar Pernilla Quis, fil.Dr i humanekologi och forskare vid IMER i Malmö. som föreläste på ett seminarium på Virsersums konsthall på tisdagen.

Hon menar att till exempel lärare i svenska för invandrare och andra som möter kvinnorna har många möjligheter att agera, men att kunskapen om vad islam egentligen går ut på ofta inte är tillräcklig för att kunna sätta sig in i deras situation.

Pernilla Quis som själv konverterat till islam har i sin forskning visat att religionen ibland missbrukas för att rättfärdiga våld mot kvinnor bland annat.

Hör en längre diskussion kring det här i Centrum efter 3 idag och även under dagen här på sr.se/kalmar.