Tvingas betala kyrkoavgift trots utträde

En man i Eskilstuna har JO-anmält Skatteverket för att verket mot hans vilja debiterar honom en medlemsavgift till Katolska kyrkan.
Trots att mannen har ett brev - daterat i november 2000 där kyrkan bekräftar hans önskan att bli struken ur medlemsregistret - debiterar  Skatteverket honom för medlemsavgiften sedan 2002.