Taskig attityd inom politiken i fokus

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL går nu ut och uppmanar förtroendevalda att diskutera vilken attityd man ska ha mot varandra i politiken.

SKL anser att det är viktigt att politikerna har en bra samtalston och inte kränker varandra med tråkig jargong eller rena trakasserier.

Statsvetare Agneta Blom har jobbat med frågan för SKL och säger att en dålig attityd kan smitta av sig på allmänheten och slå tillbaka mot de förtroendevalda.

Viktigt att diskutera frågan
Tonen kan vara hård mellan förtroendevalda, ibland upplever också kvinnor eller nykomlingar att de blir illa behandlade av mer garvade företrädare eller tuffa män.

Det viktigaste sättet att hantera frågan om samtalstonen är att tala om hur man hanterar sina relationer inom politiken. Ju mer man har diskuterat, desto mer binder man upp sig för att agera bussigt och kamratligt mot varandra, enligt Agneta Blom.