HD friar nationalsocialist

Den östgötske nationalsocialisten Göran Jonsson frias idag även av Högsta Domstolen för anklagelsen om hets mot folkgrupp.

Justitiekanslern, JK, ansåg att homosexuella och zigenare kränkts på Nationalsocialistisk fronts hemsida och att ansvarig utgivare Göran Jonsson borde dömas till fängelse, men nu frias han alltså även i HD.

När målet, som handlade om två texter med nedvärderade omdömen om homosexuella och romer, som 22-årige Göran Jonsson publicerade på Internet under sin tid som ansvarig utgivare för den nationalsocialistisks hemsida, prövades i Norrköpings tingsrätt, slutade det med en dom på en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Men i hovrätten friades Jonsson, bland annat med hänvisning till den friande domen i det uppmärksammade målet mot pingstpastorn Åke Green.

Efter den friande domen mot Green ville justitiekanslern ha ytterligare klargöranden om vilken rättspraxis som ska råda. De uttalanden om minoriteter som gjorts på hemsidan kan inte bedömas på samma sätt som uttalanden gjorda i religiösa sammanhang, ansåg JK. Men när Högsta Domstolen nu har prövat fallet har det alltså lett till att Göran Jonsson frias även där.

Christina Turesson
christina.turesson@sr.se