Nytt reservat i Källfors

Nu har kommunstyrelsen i Örnsköldsvik beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ett nytt naturreservat i Källfors ska bildas för att skydda och återställa livsmiljön för flodkräfta, utter, flodnejonöga, havsöring, harr och flodpärlmussla.