Industrin har svårt att hitta personal

Industrin i Sörmland har svårt att få tag i yrkesarbetare och det hindrar företagen från att växa. Därför ska nu företrädare för bland annat företagen träffa styrelsen i regionförbundet Sörmland.

Vid träffen ska företagen visa på den stora obalansen mellan utbildning och företagens efterfrågan av utbildade arbetare