"Hyresgästföreningen toppstyrt"

Flera av Hyresgästföreningens lokalkontor i Sörmland kritiserar regionkontoret i Örebro. Ordföranden och vice ordföranden för Hyresgästföreningen Östra Sörmland har avgått i protest mot regionskontoret och regionsordföranden.

Det är efter att man flera gånger känt sig överkörd av Hyresgästföreningens tjänstemän och att man inte fått gehör för sina klagomål hos regionsordföranden som Lars Sterner, ordförande och Anders Häggberg, vice ordförande väljer att avgå från sina uppdrag.

Häggberg menar också att droppen var när det helt plötsligt utan förklaring försvann etthundratusen kronor ur föreningen Östra Sörmlands budget.

Lars-Åke Larsson som är ordförande i Hyresgästföreningen region mitt tillbakavisar kritiken och säger han bett om att få kritiken preciserad, men att det då blivit tyst.

Vad gäller pengarna så håller regionsstyrelsen nu på att utreda var de tagit vägen, enligt Lars-Åke Larsson.

Reporter Malin Marcko/SR Örebro